Udar mózgu a rehabilitacja – co warto wiedzieć?

Udar mózgu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W trakcie udaru mają miejsce zaburzenia ukrwienia tkanki mózgowej, w rezultacie czego dochodzi do obumierania części ośrodkowego układu nerwowego. Na udar mózgu szczególnie narażone są osoby po 60 roku życia, nie oznacza to jednak, że nie doświadczają go osoby młodsze. To co jest kluczowe w przypadku udaru to jak najszybsze rozpoczęcie właściwego leczenia i rehabilitacji po udarze.

Udar mózgu – czynniki ryzyka

Na wystąpienie udaru mózgu są szczególnie narażone osoby chorujące na nadciśnienie, palące papierosy, osoby z cukrzycą i otyłością. Czynnikiem ryzyka jest także wysoki poziom cholesterolu i schorzenia kardiologiczne w tym migotanie przedsionków czy tętniaki.

Następstwa udaru

W następstwie udaru może dojść do zaburzeń czucia, widzenia, mowy czy równowagi. Chorzy cierpią na porażenia oraz niedowłady kończyn po jednej połowie ciała. Mogą wystąpić zaburzenia natury psychicznej, depresja. Część osób jest na trwałe niepełnosprawna i zależna od osób trzecich.

Jak rehabilitowani są pacjenci po udarze?

To jak przebiega rehabilitacja zależne jest od stanu w jakim jest pacjent i tego, jak rozległe są zmiany chorobowe. Jej początek powinien nastąpić już podczas pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Podjęte działania mają na celu wspomaganie powrotu do zdrowia pacjenta. Realizowane są także z myślą o zapobieganiu prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego udaru.

Gdy pacjent przebywa jeszcze w szpitalu specjaliści pracują nad przywróceniem sprawności strony ciała z niedowładem oraz zapobieganiem odleżynom. Odbywa się wówczas stopniowa pionizacja i poprawa sprawności funkcjonalnej. Kolejny etap, który trwa około 2 lata to czas poświęcony na przygotowanie pacjenta po udarze mózgu do samodzielnej egzystencji w jak największym możliwym zakresie. Specjaliści korzystają z różnych technik i ćwiczeń, aby wspomóc powrót pacjenta do sprawności. Należy pamiętać, że w przypadku osób młodych powrót do całkowitej sprawności jest często możliwy, o tyle osoby starsze wykonują ćwiczenia do końca życia.

Jakie techniki i ćwiczenia wykorzystywane są w rehabilitacji pacjentów po udarze?

Specjaliści korzystają z wielu różnych technik i ćwiczeń, takich jak:

  • kinezyterapia
  • metoda Bobath
  • PNF
  • stymulacja OUN
  • terapia zajęciowa
  • uzupełniająco fizykoterapia (np. magnetoterapia, elektroterapia, masaż wirowy, ultradźwięki, krioterapia).
  • masaże
  • okłady borowinowe

Może Cię również zainteresować:

Rehabilitacja domowa Warszawa

Artykuł sponsorowany